THỨC ĂN TÔM THẺ NHÃN HIỆU UNIPRO

1. Đặc điểm sản phẩm:

- Sản phẩm được phối chế đặc biệt dùng cho tôm thẻ chân trắng, giúp tôm tăng trưởng nhanh, khỏe, giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

- Phù hợp cho mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh mật độ cao.

- Quản lý theo hệ thống ISO 9001, ISO 22000 và HACCP.

2. Thành phần nguyên liệu:

Bột cá, Bột nội tạng mực, Bột đậu nành, Bột mì, Dầu cá, Lecithin, Cholesterol, Vitamin và Khoáng chất.