Thức ăn nuôi tôm sú

Thức ăn nuôi tôm sú nhãn hiệu Aqua Master


16. Thức ăn nuôi tôm sú nhãn hiệu Aqua Master

aqua-master--0-1-2-20kg 1. Đặc điểm sản phẩm:

- Thức ăn được phối chế dựa trên sự cân bằng về nhu cầu dinh dưỡng cho FCR tối ưu.

- Nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ

- Hoàn toàn không sử dụng chất kết dính nhân tạo.

- Độ ổn định trong nước tốt đảm bảo mức độ ô nhiễm thấp nhất.

2. Thành phần nguyên liệu:

Bột cá chất lượng cao, Bột đậu nành, Bột gan mực, Bột mì, Bột men, Vitamin, Khoáng chất và Chất hấp dẫn.


Thức ăn nuôi tôm sú nhãn hiệu Uni Preisdent


15. Thức ăn nuôi tôm sú nhãn hiệu Uni Preisdent

uni-president--0-1-2-20kg 1. Đặc điểm sản phẩm:

- Thức ăn được phối chế dựa trên sự cân bằng về nhu cầu dinh dưỡng cho FCR tối ưu.

- Nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ.

- Hoàn toàn không sử dụng chất kết dính nhân tạo.

- Độ ổn định trong nước tốt đảm bảo mức độ ô nhiễm thấp nhất.

2. Thành phần nguyên liệu:

Bột cá chất lượng cao, Bột đậu nành, Bột gan mực, Bột mì, Bột men, Vitamin, Khoáng chất và Chất hấp dẫn.


Thức ăn tôm sú nhãn hiệu UniAqua 100


14. Thức ăn tôm sú nhãn hiệu UniAqua 100

uni-aqua-100-20kg-ok 1. Đặc điểm sản phẩm:

- Bổ sung Cholesterol, Astaxanthin, Peptide chức năng… tạo điều kiện thuận lợi cho tôm lột xác, hoạt động miễn dịch hiệu quả và màu sắc bóng đẹp

- Bổ sung bột thịt mực tạo độ ngon miệng và khả năng dẫn dụ thức ăn.

- Tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả cao.

2. Thành phần nguyên liệu:

Bột cá, Bột gan mực, Bột thịt mực, Bột đậu nành, Bột mì, Dầu cá, Lecithin, Cholesterol, Vitamin và Khoáng chất.


Thức ăn tôm sú nhãn hiệu HiAqua 100


13. Thức ăn tôm sú nhãn hiệu HiAqua 100

hi-aqua-100-20kg 1. Đặc điểm sản phẩm:

- Bổ sung Cholesterol, Astaxanthin, Peptide chức năng… tạo điều kiện thuận lợi cho tôm lột xác, hoạt động miễn dịch hiệu quả và màu sắc bóng đẹp

- Bổ sung bột thịt mực tạo độ ngon miệng và khả năng dẫn dụ thức ăn.

- Tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả cao.

2. Thành phần nguyên liệu:

Bột cá, Bột gan mực, Bột thịt mực, Bột đậu nành, Bột mì, Dầu cá, Lecithin, Cholesterol, Vitamin và Khoáng chất.


Thức ăn tôm sú nhãn hiệu Super 100


12. Thức ăn tôm sú nhãn hiệu Super 100

super-100-20kg 1. Đặc điểm sản phẩm:

- Bổ sung Cholesterol, Astaxanthin, Peptide chức năng… tạo điều kiện thuận lợi cho tôm lột xác, hoạt động miễn dịch hiệu quả và màu sắc bóng đẹp

- Bổ sung bột thịt mực tạo độ ngon miệng và khả năng dẫn dụ thức ăn.

- Tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả cao.

2. Thành phần nguyên liệu:

Bột cá, Bột gan mực, Bột thịt mực, Bột đậu nành, Bột mì, Dầu cá, Lecithin, Cholesterol, Vitamin và Khoáng chất.


Các bài viết khác...