Chứng nhận chất lượng

ISO 2004
ISO 2004
ISO 2005
ISO 2005
ISO 2006
ISO 2006
bapcertifiedin
BAP Certified
iso-2200_in
ISO 2200
ISO 2007
ISO 2007
ISO 2008
ISO 2008
ISO 2009
BAP Certified
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200
ISO 9001
ISO 2200

Tin Tức

Tặng nhà đại đoàn kết

Read more ...

 

Thu hoạch tôm thẻ

Read more ...

Thu hoạch cá tra

Read more ...

 

Tham quan nhà máy Inve - Thailand năm 2013

Read more ...

Tham quan mô hình nuôi tôm nhà bạt ở Trung Quốc năm 2013

Read more ...

Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình Dương 2013

Read more ...

Hai Đại Sứ Hàng Việt "Mê" Mì Gói

Read more ...

Uni - President Tổ Chức Hội Nghị Khách Hàng

Read more ...

Uni - President Chính Thức Ra Mắt Sản Phẩm Mới

Read more ...

Bộ Phận Kinh Doanh Gia Súc Tiếp Xúc Với Nông Dân

Read more ...
visuckhoeccongdong