1. Thức ăn dạng bột dùng cho bò sữa L99

L-99---25-Kg 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 16
Xơ tối đa (%) 17
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1.4
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.5 - 1.5
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2550
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò. 2. Thức ăn dạng bột dùng cho bò sữa L992

L-992---25-Kg-(n) 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 16
Xơ tối đa (%) 17
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1.4
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.5 - 1.5
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2550
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò. 3. Thức ăn dùng cho bò con từ 0 - 6 tháng L96

L-96---5-Kg 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, DDGS, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 18
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.6 - 1.5
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.1 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 1680
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm ướt.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò. 4. Thức ăn dùng cho bò thịt, bò vỗ béo L97

L-97---25-Kg 1. Nguyên liệu:

Bắp,tấm, bột đậu nành, cám mì, rỉ mật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 14
Xơ tối đa (%) 15
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.6 - 1.4
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 1.2
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.7
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng cho bò cạn sữa.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò. 5. Thức ăn dùng cho bò cạn sữa L98

L98 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 14
Xơ tối đa (%) 17
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.6 - 1.2
Phospho tối thiểu (%) 0.3 - 0.7
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1.5
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2500
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng cho bò cạn sữa.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò. 6. Thức ăn đặc biệt dạng bột cho bò sữa L99S

L99S 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 17.5
Xơ tối đa (%) 17
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1.4
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.5 - 1.5
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2600
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.


visuckhoeccongdong