1. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho vịt đẻ thương phẩm từ 18 - 78 tuần L89

L89-25kg 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 18
Xơ tối đa (%) 7
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 3 - 4
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.1 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2700
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát. 2. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho vịt đẻ thương phẩm từ 18 - 78 tuần L89S

L-89S---25-Kg 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 19
Xơ tối đa (%) 7
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 3 - 4.5
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.1 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2700
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát.


visuckhoeccongdong