1. Thức ăn thay thế sữa cho heo con từ 7 ngày-8kg H1112 

h1112 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường Lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các Amino Acid, các chất bổ sung khoáng và Vitamin.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 12
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.9
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3300
Colistin tối đa (mg/kg) 100
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 2. Thức ăn đặc biệt dạng viên cho heo con từ 8kg - 15kg H1122A 

h112a 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường Lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các Amino Acid, các chất bổ sung khoáng và Vitamin.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3300
Colistin tối đa (mg/kg) 80
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 3. Thức ăn đặc biệt dạng viên cho heo con từ 8kg - 15kg H12S 

h12s 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường Lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các Amino Acid, các chất bổ sung khoáng và Vitamin.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3400
Colistin tối đa (mg/kg) 80
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 4. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo thịt từ 15kg - 30kg H1132 

h1132 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 17
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 5. Thức ăn đặc biệt dạng viên dùng cho heo thịt từ 15kg - 30kg H1132L 

h1132l 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 6. Thức ăn đặc biệt dạng viên dùng cho heo thịt từ 15kg - 30kg H1132A

h1132a 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 18.5
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.7 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3200
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 7. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo thịt từ 30kg - 60kg H1142

h1142 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 8. Thức ăn đặc biệt dạng viên dùng cho heo thịt từ 30kg - 60kg H1142A 

h1142a 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 16.5
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.7 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3100
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 9. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo thịt từ 60kg - xuất chuồng H1152 

h1152 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 13
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 10. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo nái hậu bị, nái chửa H1212 

h1212 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 13
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 11. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo nái hậu bị, nái chửa lai H1212L 

h1212l 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 12
Xơ tối đa (%) 10
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.6 - 1.5
Phospho tối thiểu (%) 0.3 - 0.9
Lysin tổng số tối thiểu (%) 0.6
Methionine + Cystine tổng số tối thiểu (%) 0.35
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.7
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2800
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Bảo quản nơi khô, mát, tránh ẩm ướt. 12. Thức ăn hỗn hợp bột dùng cho heo nái hậu bị, nái chửa H1210 

h1210 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 13
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 13. Thức ăn hỗn hợp bột dùng cho heo nái nuôi con H1220 

h1220 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 14. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo nái nuôi con H1222 

h1222 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 15. Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 15kg - xuất chuồng D1110 

d1110 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 36
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 3.5 - 6
Phospho tối thiểu (%) 1.2 - 2.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 2 - 4
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2400
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

4. Đặc biệt:

- Không sử dụng hormone tăng tưởng ( Clenbuterol, Salbutamol,...) và các chất cấm khác của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 16. Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 15kg - xuất chuồng D1110A 

d1110a 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 40
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 2.5 - 4
Phospho tối thiểu (%) 1.2 - 2.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 2 - 4
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2400
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

4. Đặc biệt:

- Không sử dụng hormone tăng tưởng ( Clenbuterol, Salbutamol,...) và các chất cấm khác của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 17. Thức ăn siêu đậm đặc dùng cho heo thịt từ 5kg - xuất chuồng D1120 

d1120 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 46
Xơ tối đa (%) 4
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 3 - 5.5
Phospho tối thiểu (%) 1.2 - 2
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 1.5 - 3.5
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2500
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

4. Đặc biệt:

- Không sử dụng hormone tăng tưởng ( Clenbuterol, Salbutamol,...) và các chất cấm khác của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 18. Thức ăn đậm đặc dùng cho heo nái nuôi con D1220 

d1220 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 38
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 5 - 8
Phospho tối thiểu (%) 1.8 - 2.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 2 - 4
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2550
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 19. Thức ăn đậm đặc dùng cho heo nái chửa D1210 

d1210 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 38
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) .5 - 8
Phospho tối thiểu (%) 1.7 - 2.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 2.5 - 4
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2300
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.


visuckhoeccongdong