1. Thức ăn thay thế sữa cho heo từ 7 ngày - 8kg N1112 

n1112 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các acid amin, các chất bổ sung khoáng và vitamin..

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 12
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3300
Colistin tối đa (mg/kg) 100
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 2. Thức ăn đặc biệt dạng viên cho heo con từ 7 ngày - 15kg N12S 

n12s 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các acid amin, các chất bổ sung khoáng và vitamin..

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 12
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3400
Colistin tối đa (mg/kg) 80
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 3. Thức ăn đặc biệt dạng viên cho heo con từ 8kg - 20kg N1122A 

n112a 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các acid amin, các chất bổ sung khoáng và vitamin..

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3300
Colistin tối đa (mg/kg) 80
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 4. Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho heo thịt từ 20kg - 50kg N1132 

n1132 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 17
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3100
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Bảo quản nơi khô, mát, tránh ẩm ướt. 5. Thức ăn đặc biệt dạng viên dùng cho heo thịt từ 15kg - 30kg N1132S 

n1132s 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 18.5
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.7 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3200
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 6. Thức ăn dùng cho heo thịt từ 50kg - 90kg hoặc xuất chuồng N1142 

n1142 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.6 - 0.9
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 7. Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho heo nái hậu bị, nái chửa N1212 

n1212 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 13
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 8. Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho heo nái nuôi con N1222 

n1222 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 13
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 9. Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 15kg - xuất chuồng R1110 

r1110 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 38
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 3 - 5.5
Phospho tối thiểu (%) 1.2 - 2.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 1.5 - 2
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2400
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 10. Thức ăn đậm đặc dùng cho heo thịt từ 15kg - xuất chuồng R1110A 

r1110a 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 42
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 2.5 - 4
Phospho tối thiểu (%) 1.5 - 2.5
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 1.5 - 2
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 11. Thức ăn siêu đậm đặc dùng cho heo thịt từ 5kg - xuất chuồng R1120 

r1120 1. Nguyên liệu:

Bột đậu nành, bột cá, dầu thực vật, premix…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 13
Protein tối thiểu (%) 46
Xơ tối đa (%) 4
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 3 - 5.5
Phospho tối thiểu (%) 1.2 - 2
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 1.5 - 3.5
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2500
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.


visuckhoeccongdong