1. Thức ăn cho heo con từ 7 ngày - 8kg L1112 

l1112 1. Nguyên liệu:

Đạm huyết tương, đường lactose, sữa cô đặc, bột cá, bột huyết, tấm gạo, bắp, đạm đậu nành, men tiêu hóa, các acid amin, các chất bổ sung khoáng và vitamin.

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 12
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.5 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.9
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3300
Colistin tối đa (mg/kg) 100
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cho ăn nhiều lần trong ngày.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 2. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo con theo mẹ từ 8kg - 15kg L1122 

l1122 1. Nguyên liệu:

Bắp, bôt đậu nành, dầu thực vật, khoáng và vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3200
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Bảo quản nơi khô, mát, tránh ẩm ướt. 3. Thức ăn đặc biệt cao cấp dạng viên cho heo con từ 8kg - 15kg L12S 

l12s 1. Nguyên liệu:

Bắp, bôt đậu nành, dầu thực vật, khoáng và vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 20
Xơ tối đa (%) 5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 0.6
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3400
Colistin tối đa (mg/kg) 80
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác. 4. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo thịt từ 15kg - 30kg L1132 

l1132 1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bột đậu nành, bột xương thịt, dầu thực vật, khoáng, vitamin,…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 17
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.

- Bảo quản nơi khô, mát, tránh ẩm ướt. 5. Thức ăn đặc biệt dạng viên dùng cho heo thịt từ 15kg - 30kg L1132S

l1132s 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 18.5
Xơ tối đa (%) 6
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.7 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3200
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo. 6. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo thịt từ 30kg - 60kg L1142

l1142 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 5.5
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.4 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.2 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Colistin tối đa (mg/kg) 50
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Bảo quản nơi khô, mát, tránh ẩm ướt. 7. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo nái hậu bị, nái chửa L1212

l1212 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 13
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.9
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 2900
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác. 8. Thức ăn hỗn hợp viên dùng cho heo nái nuôi con L1222

l1222 1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, dầu thực vật, protein động vật, khoáng, vitamin…

2. Thành phần:

Độ ẩm tối đa (%) 14
Protein tối thiểu (%) 15
Xơ tối đa (%) 8
Canxi (tối thiểu - tối đa (%)) 0.8 - 1
Phospho tối thiểu (%) 0.5 - 0.8
Muối (tối thiểu - tối đa (%)) 0.3 - 1
Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg) 3000
Kháng sinh, dược liệu Không có
Hoocmon Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho heo.

- Không cần pha trộn với các thực liệu khác.


visuckhoeccongdong