Thành phần:

 

Trong 1000g sản phẩm chứa:

Bacillus subtilis 5 x 109 cfu
Lactobacillus lactic 5 x 109 cfu
Bacillus lactobacillus 5 x 109 cfu
Phụ liệu và lactose vừa đủ 1000g
 

CÔNG DỤNG

·        Phân hủy chất thải, thức ăn dư thừa trong môi trường ao nuôi, giảm thấp nhất hàm lượng khí độc trong ao.

·        Khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, búng lên rồi chết do hàm lượng khí độc NO2 cao.

·        Khắc phục hiện tượng tôm hồng mang, tôm khó lột do hàm lượng khí độc cao.

·        Dùng định kỳ giúp môi trường ao nuôi sạch, ổn định màu nước, ức chế mầm bệnh.

 

LIỀU DÙNG

·        Định kỳ 7 – 15 ngày: 800g/1000m3.

·        Cấp cứu khi hàm lượng NO2 quá cao (> 1mg/lít): 1000g/1000m3 dùng liên tục 2 – 3 ngày kết hợp OXYBESTOT 500g/1000m3.