VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ NƯỚC ĐÁY AO

Thành phần:

Bacillus subtilis
Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus polymxa
Phụ liệu và lactose vừa đủ 1000g
 

CÔNG DỤNG

·        Phân hủy chất bài tiết, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo làm cho môi trường nuôi sạch.

·        Xử lý màu nước đậm, PH cao, hàm lượng khí độc NH3, NO2 cao.

·        Ức chế vi sinh vật gây bệnh, điều chỉnh màu tảo có lợi, màu nước đẹp trong suốt quá trình nuôi, giảm rủi ro về dịch bệnh.

 

LIỀU DÙNG

·        Định kỳ 7 – 15 ngày: 30 - 50g/1000m3.

·        Dùng kết hợp đường hoặc rỉ đường 1 – 2kg/1000m3.

·        Sục khí 8 – 12 giờ trước khi sử dụng.