TĂNG NHANH ÔXY ĐÁY AO

Thành phần:

Sodium carbornat peroxyhydrate       99%
Chất mang vừa đủ 100%
 

CÔNG DỤNG

·        Phòng hiện tượng thiếu ô xy cục bộ khi trời mưa, nuôi mật độ cao, rớt tảo.

·        Phòng thiếu ô xy khi tôm lột xác.

·        Cấp cứu khi tôm nổi đầu, phân hủy nhanh khí độc trong ao.

·        Cung cấp nhanh ô xy nền đáy, kích hoạt vi sinh hiếu khí phát triển, hạn chế sự bùng phát của vi khuẩn yếm khú gây bệnh trong ao nuôi.

 

LIỀU DÙNG

·        Phòng thiếu ô xy: 200g – 300g/1000m3.

·        Kích hoạt vi sinh, tăng hiệu quả xử lý chất thải, khí độc: 300g – 500g/1000m3.

·        Đánh nước định kỳ:  200g – 300g/1000m3 theo chu kỳ tôm lột xác.

·        Cấp cứu khi tôm nổi đầu: 0.5kg/1000m3.