LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC

- Tháng 8 năm 2001, Ngành Thức ăn Gia súc của Công ty TNHH Uni-President Việt Nam cũng bắt đầu đi vào hoạt động, sản phẩm được nhà nông chấp nhận, tín nhiệm và đánh giá cao nhờ vào dây chuyền thiết bị sản xuất tân tiến, chất lượng ổn định, tháng 1 năm 2003 sản lượng tiêu thụ của Ngành đã vượt mức 10,000 tấn

- Năm 2004, Thức ăn Gia súc gặp phải nhiều khó khăn do sự ảnh hưởng của giá nguyên liệu tăng cao trên thị trường quốc tế và dịch bệnh cúm gia cầm bùng phát và lây lan khắp nơi, ảnh hưởng đến toàn ngành Chăn nuôi, để thoát khỏi tình trạng khó khăn này, Công ty chú trọng phát triển kinh doanh các mặt hàng có lãi suất cao để làm chủ lực, đồng thời nghiên cứu Thức ăn đậm đặc với lợi nhuận cao, tổ chức các buổi hội thảo về chăn nuôi Gia súc, tư vấn kỹ thuật miễn phí và đưa sản phẩm đi sâu vào thị trường để nâng cao thị phần trên thị trường, song song đó, Công ty TNHH Uni-President Việt nam cũng đang tiến hành kế hoạch thiết lập nhà máy chi nhánh tại Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường miền bắc và phục vụ hiệu quả hơn cho các nông trường trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam

Kết quả kinh doanh của ngành Thức ăn Gia súc 3 năm gần nhất:

Năm 2007

Năm 2006

Năm 2005

Thực tế

Kế hoạch

tăng trưởng

Thực tế

Kế hoạch

tăng trưởng

Thực tế

Kế hoạch

tăng trưởng

Sản lượng bán (tấn)

94,920

79.1%

-1.3%

96,166

80.1%

12.2%

85,692

95.2%

11.5%

Doanh thu(tr VND)

444,528

96.3%

16.7%

380,593

83.4%

14.9%

331,205

97.1%

20.8%