Uni - President Việt Nam luôn thực hiện tốt phương châm chung của tập đoàn là "Ba tốt" và "Một hợp lý" theo chủ trương của Chủ tịch Wu Hsiu-Chi. Chính là Chất lượng tốt, Uy tín tốt, Dịch vụ tốtGiá cả hợp lý.

Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất với kỹ thuật sản xuất hiện đại và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng HACCP, ISO 9001:2000 với hy vọng làm hài lòng và mang lại lợi nhuận cao nhất cho khách hàng.