Dụng cụ test nước

UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD

Hotline: (84-274)-3.790811~6

Email: services@upvn.com.vn

Dụng cụ test nước
Uni-President pH 4.5 – 9.5 Test Kit

Uni-President pH 4.5 – 9.5 Test Kit

Tên sản phẩm:           Uni-President pH 4.5 – 9.5 Test Kit

Đặc tính:        Xác định giá trị pH ở mẫu nước ao nuôi cá và nuôi trồng thủy sản

Đặc điểm kỹ thuật:

Phạm vi

4.5 – 9.5

Độ hòa tan

0.5

Số lượng

400 giọt

Phương pháp

Phương pháp so màu

Chi tiết trong hộp

1 lọ thuốc thử and 1 lọ nhựa

Thời hạn sử dụng

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Rửa ống nghiệm vài lần với nước cần kiểm, sau đó đổ nước vào ống đến vạch 5 ml.
 2. Nhỏ 2 giọt thuốc thử và lắc nhẹ.
 3. So sánh kết quả trên bảng màu và đọc giá trị pH.
Uni-President Calcium & Magnesium Titrant Solution High Salinity

Uni-President Calcium & Magnesium Titrant Solution High Salinity

Tên sản phẩm:           Thuốc thử Ca/Mg trong nước có độ mặn cao

Đặc tính:                    Dung dịch thuốc thử xác định Ca/Mg trong ao nuôi cá và nuôi trồng thủy sản

Đặc điểm kỹ thuật:

Độ hòa tan

Ca 40.0 ppm mỗi giọt

Mg 50.0 ppm mỗi giọt

Trọng lượng

30 ml

Phương pháp

Phương pháp chuẩn độ

Chi tiết trong hộp

1 lọ thuốc thử #T

Thời hạn sử dụng

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng:      

 • Canxi
 1. Rửa sạch bình thử nhiều lần bằng nước cần thử và đổ đầy đến 10ml, đánh dấu
 2. Thêm 2 giọt reagen # 1 và 2 giọt reagen # 2, sau đó xoáy nhẹ. Dung dịch sẽ có màu hồng.
 3. Thả reagen # T từng giọt bằng cách xoay nhẹ nhàng. Sau khi đổi màu từ màu hồng  sang màu xanh và ghi là A.
 • Magie
 1. Rửa sạch bình thử nhiều lần bằng nước cần thử và đổ đầy đến vạch 5ml.
 2. Thêm 1 muỗng bột #3 và xoáy nhẹ, dung dịch sẽ có màu cam.
 3. Thả reagen # T từng giọt bằng cách xoay nhẹ nhàng và đếm tổng số giọt thay đổi màu dung dịch từ màu cam sang màu xanh lá cây và ghi lại là B.
Uni-President Calcium & Magnesium Test Kit (Low Salinity)

Uni-President Calcium & Magnesium Test Kit (Low Salinity)

Tên sản phẩm:                              Uni-President Test Kit Ca/Mg (Độ mặn thấp)

Đặc tính:        Xác định nồng độ Ca/Mg ở mẫu nước ao nuôi cá và nuôi trồng thủy sản.

Đặc điểm kỹ thuật:

Phạm vi

Ca 20 – 400 ppm Ca

Mg 12 – 960 ppm Mg

Độ hòa tan

Ca 20.0 ppm mỗi giọt

Mg 12.15 ppm mỗi giọt

Số lượng

120 giọt

Phương pháp

Phương pháp chuẩn độ

Chi tiết trong hộp

1 lọ thuốc thử #1 – thuốc thử#3, 2 lọ thuốc thử #T, và 2 lọ nhựa

Thời hạn sử dụng

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

 • Canxi
  1. Rửa ống nghiệm vài lần với nước cần kiểm tra sau đó đổ vào ống tới mức 5ml.
  2. Nhỏ 2 giọt thuốc thử số 1 và 2 giọt thuốc thử số 2, lắc nhẹ. dung dịch sẽ chuyển sang màu hồng
  3. Nhỏ từng giọt thuốc thử T và lắc nhẹ. Sau khi dung dịch từ màu hồng chuyển sang màu xanh dương. Đếm và ghi lại tổng số giọt là A.
 • Magie 
 1. Rửa ống nghiệm vài lần với nước cần kiểm, sau đó đổ nước vào ống đến vạch 2.5 ml.
 2. Cho vào nước một thìa bột số#3 và khuấy nhẹ, dung dịch chuyển sang màu cam.
 3. Thêm từng giọt thuốc thử#T và lắc nhẹ sau đó đếm tổng số giọt làm thay đổi dung dịch từ màu cam sang màu xanh lá cây và ghi lại là  B.
Ca = A * 20 (ppm)
Mg = (2B – A) * 12.15 (ppm)
Tổng độ cứng = B * 100
Uni-President Calcium & Magnesium Test Kit (High Salinity)

Uni-President Calcium & Magnesium Test Kit (High Salinity)

Uni-President Calcium & Magnesium Test Kit (High Salinity)

Tên sản phẩm:            Uni-President Test Kit Ca/Mg (Độ mặn cao)

Đặc tính:                      Xác định nồng độ Ca/Mg ở mẫu nước ao nuôi cá và nuôi trồng thủy sản

Đặc điểm kỹ thuật:

Phạm vi

 Ca 40 – 800 ppm Ca

Mg 50 – 1725 ppm Mg

Độ hòa tan

 Ca 40.0ppm mỗi giọt Mg 50.0ppm mỗi giọt

Số lượng

 120 giọt

Phương pháp

 Phương pháp chuẩn độ

Chi tiết trong hộp

1 lọ thuốc thử #1 – thuốc thử#3, 2 lọ thuốc thử #T, và 2 lọ nhựa

Thời hạn sử dụng

 2 năm

Hướng dẫn sử dụng:

 • Ca
 1. Rửa ống nghiệm vài lần với nước,  cần kiểm tra sau đó đổ vào ống tới mức 10ml
 2. Thêm 2 giọt thuốc thử 1 và 2 giọt thuốc thử 2, khuấy nhẹ. Dung dịch chuyển sang màu hồng
 3. Thêm từng giọt thuốc thử T và khuấy nhẹ, đếm tổng số giọt sau khi dung dịch từ màu hồng chuyển sang màu xanh da trời và ghi lại kết quả A
 • Mg
 1. Rửa ống nghiệm vài lần với nước, cần kiểm tra sau đó đổ vào ống tới mức 5ml
 2. Thêm 1 thìa bột#3 sau đó khuấy nhẹ, dung dịch sẽ có màu cam
 3. Nhỏ từng giọt thuốc thử T và khuấy nhẹ, sau đó đếm tổng số giọt làm thay đổi màu dung dịch từ màu cam đến màu xanh lá cây và ghi lại kết quả là B

Ca=Ax40(ppm)

Mg=(B-A/2)x50(ppm)

Tổng độ cứng=Bx200                                                                                                                                               

 

 

Ammoniac Test Kit

Ammoniac Test Kit

Uni-President Ammonia Test Kit

 

Tên sản phẩm:           Uni-President Ammoniac Test Kit

 Đặc tính:      Xác định nồng độ NH3 trong mẫu nước ở ao nuôi cá và nuôi trồng thủy sản

Đặc điểm kỹ thuật:

Phạm vi

0 – 10 ppm NH3

Sự hòa tan

0.0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 3.0, 5.0 và 10.0

Số lượng

150 giọt

Phương pháp

Phương pháp so màu

Chi tiết trong hộp

1 lọ thuốc thử #1, 1 lọ thuốc thử #2 và một lọ nhựa

Thời hạn sử dụng

1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Rửa ống nghiệm vài lần với nước cần kiểm tra sau đó đổ vào ống tới mức 5ml
 2. Thêm 4 giọt thuốc thử 1 và khuấy.
 3. Thêm 4 giọt thuốc thử 2 và khuấy.
 4. Sau 3 phút, đối chiếu màu của kết quả trên bảng màu và kiểm tra hàm lượng amoniac từ biểu đồ giá trị

 

Zalo
Hotline