Thức ăn cho bò

UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD

Hotline: (84-274)-3.790811~6

Email: services@upvn.com.vn

Thức ăn cho bò
Thức Ăn Dùng Cho Bò Cạn Sữa N5120

Thức Ăn Dùng Cho Bò Cạn Sữa N5120

1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 14
 • Protein tối thiểu (%): 17.5
 • Xơ tối đa (%): 17
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 0.8 - 1.4
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.5 - 1.5
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2600
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.

 

Thức Ăn Đặc Biệt Dạng Bột Dùng Cho Bò Sữa N5110s

Thức Ăn Đặc Biệt Dạng Bột Dùng Cho Bò Sữa N5110s

1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 14
 • Protein tối thiểu (%): 17.5
 • Xơ tối đa (%): 17
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 0.8 - 1.4
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.5 - 1.5
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2600
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.

 

THỨC ĂN ĐẶC BIỆT DẠNG BỘT CHO BÒ SỮA L99S

THỨC ĂN ĐẶC BIỆT DẠNG BỘT CHO BÒ SỮA L99S

1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 14
 • Protein tối thiểu (%): 17.5
 • Xơ tối đa (%): 17
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 0.8 - 1.4
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.5 - 1.5
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2600
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.

 

THỨC ĂN DÙNG CHO BÒ CẠN SỮA L98

THỨC ĂN DÙNG CHO BÒ CẠN SỮA L98

1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 14
 • Protein tối thiểu (%): 17.5
 • Xơ tối đa (%): 17
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 0.8 - 1.4
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.5 - 1.5
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2600
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.

 

Thức Ăn Dùng Cho Bò Thịt, Bò Vỗ Béo L97

Thức Ăn Dùng Cho Bò Thịt, Bò Vỗ Béo L97

1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 14
 • Protein tối thiểu (%): 17.5
 • Xơ tối đa (%): 17
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 0.8 - 1.4
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.5 - 1.5
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2600
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.

 

Thức Ăn Dùng Cho Bò Con Từ 0 – 6 Tháng L96

Thức Ăn Dùng Cho Bò Con Từ 0 – 6 Tháng L96

1. Nguyên liệu:

Bắp, tấm, bánh dầu đậu nành, cám  mì, dầu thực vật, premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 14
 • Protein tối thiểu (%): 17.5
 • Xơ tối đa (%): 17
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 0.8 - 1.4
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.5 - 1.5
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2600
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng 400gr thức ăn cho mỗi kg sữa vắt được.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho bò.

 

Zalo
Hotline