Thức ăn cho cút

UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD

Hotline: (84-274)-3.790811~6

Email: services@upvn.com.vn

Thức ăn cho cút
Dùng Cho Cút Đẻ Từ 5 – 60 Tuần N3120

Dùng Cho Cút Đẻ Từ 5 – 60 Tuần N3120

1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, bột cá, gluten bắp, dầu thực vật, Premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 13
 • Protein tối thiểu (%): 20
 • Xơ tối đa (%): 8
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 2.6 - 3.6
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.2 - 0.4
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2750
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch.

Dùng Cho Cút Con Từ 1 – 5 Tuần Tuổi N3110

Dùng Cho Cút Con Từ 1 – 5 Tuần Tuổi N3110

1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, bột cá, gluten bắp, dầu thực vật, Premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 13
 • Protein tối thiểu (%): 20
 • Xơ tối đa (%): 8
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 2.6 - 3.6
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.2 - 0.4
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2750
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch.

Dùng Cho Cút Đẻ Từ 5 – 60 Tuần H3120

Dùng Cho Cút Đẻ Từ 5 – 60 Tuần H3120

1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, bột cá, gluten bắp, dầu thực vật, Premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 13
 • Protein tối thiểu (%): 20
 • Xơ tối đa (%): 8
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 2.6 - 3.6
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.2 - 0.4
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2750
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch.

Dùng Cho Cút Con Từ 1 – 5 Tuần H3110

Dùng Cho Cút Con Từ 1 – 5 Tuần H3110

1. Nguyên liệu:

Bắp, bột đậu nành, bột cá, gluten bắp, dầu thực vật, Premix.

2. Thành phần:

 • Độ ẩm tối đa (%): 13
 • Protein tối thiểu (%): 20
 • Xơ tối đa (%): 8
 • Canxi (tối thiểu - tối đa (%)): 2.6 - 3.6
 • Phospho tối thiểu (%): 0.5 - 0.9
 • Muối (tối thiểu - tối đa (%)): 0.2 - 0.4
 • Năng lượng trao đổi tối thiểu (Kcal/kg): 2750
 • Kháng sinh, dược liệu: Không có
 • Hoocmon: Không có

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Cung cấp đầy đủ nước sạch.

Zalo
Hotline